ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαθέτουμε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν και εγγυούνται το άρτιο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο προσωπικό και δίνει λύσεις σύγχρονες σε κάθε τομέα που δραστηριοποιείται.

Χρησιμοποιούμε μόνο ποιοτικά ελεγμένα υλικά και όλοι οι προμηθευτές μας πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στον τομέα αυτό.

Διαθέτουμε συνέπεια, συστηματικότητα, υπευθυνότητα κάθως και άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό για την υλοποίηση κάθε εργασίας.

GREEN-QUALITY

Η εταιρεία εφαρμόζει για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

«ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

  • Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας& Ασφάλειας στην Εργασία OSHAS 18001: 2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 και
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  EN ISO 14001:2015

Ευχαριστημένοι Πελάτες μας

η αρχιτεκτονική τοπίου στα καλύτερα της

Αρχιτεκτονική του τοπίου ασχολείται με τη συντήρηση της γης, την ανάπτυξη περιοχών για διάφορες χρήσεις, την ευαίσθητη τοποθέτηση κτισμάτων μέσα στο χώρο και τη γενικότερη επίτευξη της αισθητικής τάξης, που ως σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτός ζει

(Johnson Roy).